Банк

Рефератов

Значенням журнальчику «Архіви України» у вирішенні питань архівного будівництва та архівознавства в Україні в

ЗМІСТ

Вступ 2
І. Журнал «Архіви України» та його роль у вирішенні питань архівного будівництва
4
1.1. «Архіви України в 1947-1970 роках» 6
1.2. «Архіви України в 1970-1980 роках» 13
1.3. «Архіви України в 1990 роках» .. 16
1.4. «Архіви України в 2000 роках» . 18
ІІ. Українська архівна періодика: поняття та періодизація ... 21
Висновок . 29
Список літератури . 30
Додатки 32